Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina. Administratie- en adviesbureau Stulp, klik voor startpagina.

Recht van wederinkoop

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | 16-05-2019

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een herstellevering. Voorwaarde is dat de toestand van voor de verkrijging zowel feitelijk als juridisch wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde.

Een onvoorwaardelijke levering kan niet met een herstellevering ongedaan worden gemaakt, ook niet op grond van een na het passeren van de akte van levering opgemaakte overeenkomst recht van wederinkoop. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke aanvullende overeenkomst niet is aan te merken als een in de oorspronkelijke overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde. Een op het recht van wederinkoop gebaseerde teruglevering is niet het gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde. Aan de voorwaarde voor vrijstelling van overdrachtsbelasting is dan niet voldaan.AAStulp

Zwet 32

9932AB Delfzijl

 

Bel ons
0596 - 617760

Of stuur een mail

info@aastulp.nl

KvK nr: 0209477

Aftrek dieetkosten
16-05-2019
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als
Lees verder...

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract
16-05-2019
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en
Lees verder...

Afzien van vergoeding door vrijwilliger
09-05-2019
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor
Lees verder...